bio_tslinga_blåagubbar_enkel_helastreck

Elektriska

Installera hörslinga

Hörslingor är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel.

När en hörslinga är installerad fungerar den i många år utan krav på underhåll. Och mottagaren är redan inbyggd i hörapparaten!

Det enda hörapparatbäraren behöver göra är att ställa in hörapparaten i T-läge och njuta av ljudet.

Några av de vanligaste användningsområdena för hörslingor är lokaler som teatrar, hörsalar och konserthallar.

Här installeras slingorna så att hörapparatbäraren kan sitta var som helst och ändå garanteras bra ljudåtergivning.

slider-one
9150-4-akd1large

Hörslingan erbjuder kontroll och certifiering av befintlig hörslinga i offentlig lokal i hela Skåne enligt IEC 60118-4:2006

Är hörslingan ur funktion så lämnar vi kostnadsförslag på reparation av utrustningen eller om det behövs, på en ny anläggning.

Vi installerar, reparerar och projekterar högtalarutrustning och videoprojektorer. Om ni saknar hörslinga eller ljudanläggning, även portabelt, så lämnar vi en offert.

    Beställa tjänster av en elektriker

    KONTAKTA OSS DIREKT