Tele & Data

Featured_Data_Tele

Elektriska

Tele och kommunikation

Telesignalanläggningar är ett samlingsnamn på enklare anläggningar. Telesignalanläggningar installeras ofta i ett gemensamt ledningsnät.

Anläggningarna består av en centralutrustning, nätkomponenter, platsutrustning och kan användas för olika typer av funktioner.

Elektriska

Data och infrastruktur

Rena datanät installeras i mycket begränsad omfattning. Istället byggs generella fastighetsnät/LAN och accessnät, som kan hantera olika typer av informationsöverföring.

Syftet med LAN, Local Area Network, eller fastighetsnät som det heter på svenska är ett nät för all form av informationsöverföring inom fastigheten. Näten byggs oftast upp med fyrapars kopparkabel och/eller fiberkabel och utformas som strukturerade nät med stjärnnätstopologi.

unnamed (6)
Tele-Data

Elektriker

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation syftar till att göra en fastighet bekvämare, tryggare eller energieffektivare genom att styra olika funktioner.

Detta sker vanligtvis med en centralenhet som reglerar de enskilda komponenterna med någon form av bussystem.

Exempelvis BacNet, KNX, LON eller liknande. De olika bussystemen har ofta olika leverantörsknutna standarder för komponenter och installation.

    Beställa tjänster av en elektriker

    KONTAKTA OSS DIREKT