Installera vägguttag

P99009-IC-980x490

Elektriska

Byta ett jordat vägguttag

Tänk på att alltid bryta strömmen innan du byter vägguttag. Jordade vägguttag för högst 16 A får du byta själv.

Det är tillåtet att byta vägguttag själv, men bara sådana som är avsedda för högst 16A. Säkrast är att anlita ett elföretag då felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren.

Kontrollera sedan att strömmen är bruten en extra gång. Exempelvis med en bordslampa du vet fungerar.

wpid-20131003_141342

    Beställa tjänster av en elektriker

    KONTAKTA OSS DIREKT