Risker med gamla elkablar

Att det finns risker med gamla elkablar känner nog de flesta till, men när blir elkablar och andra elektriska installationer för gamla för att vara säkra?

Även el har ett bäst före-datum, och när detta passerats så innebär elsystemet en risk.

För elkablar som ligger inne i väggarna på ett hus så är det inte i första hand själva användningen som sliter på dem, utan snarare ålder som får gamla material att vittra sönder och dessutom påverkan från materialen runt omkring, som isolering.

Risker med gamla elkablar

Det kan också handla om egendragen el, som fungerar bra fram till den dag då den plötsligt inte gör det och en kortslutning startar en brand.

En elbesiktning gör att du kan sova tryggare

Som husägare har du själv ansvar för elsäkerheten i ditt hem. Därför ska du, om du nyligen flyttat in i ett äldre hus och inte vet hur gammal elledningarna är, se till att få en besiktning utförd.

Bäst är naturligtvis om du till och med kan låta utföra besiktningen innan du bestämmer dig för om du ska buda på huset. Om elen måste bytas ut så är detta helt klart något som påverkar värdet på huset.

Risker med gamla elkablar

En elbesiktning ska göras av en behörig elektriker. Under besiktningen kontrolleras elcentralen, säkringar, kopplingar, uttag, strömbrytare och eventuell jordfelsbrytare. Elektrikern gör också stickprovskontroller på några av elkablarna för att få en bild av elstandarden i huset.

Hur ofta görs en elbesiktning?

Bor du i ett hus som är mer än femtio år gammalt, och där du inte vet om elen blivit besiktigad, så ska du omedelbart kontakta en elektriker för en besiktning. Risken är då stor att elkablar och andra komponenter är i så dåligt skick att de utgör en säkerhetsrisk.

Risker med gamla elkablar

Men vi rekommenderar att man låter se över elen åtminstone vart tjugonde år, även om man bott i huset länge och var med när elen senast byttes ut.

Även om man tycker att kablar ligger skyddade i väggarna och inte borde kunna ta skada så kan saker hända som påverkar dem, och dessutom kan kablarna vara av dålig kvalitet eller dåligt kopplade. Grundregeln är att aldrig chansa med el.

Elrenovering höjer värdet på huset

Om elsystemet i ett hus är i dåligt skick så ska man låta utföra en elrenovering. En elrenovering innebär att alla elkablar, vägguttag och strömbrytare byts ut, liksom elcentralen och mätartavlan.

Risker med gamla elkablar

Ofta passar man också på att byta från ojordad till jordad el, vilket ökar säkerheten. En jordfelsbrytare sätts också in och man kan även passa på att installera några extra uttag i varje rum, något som det ofta brukar finnas behov av.

En elrenovering är ett stort projekt, men det gör huset säkrare och det ökar även värdet på fastigheten, så det brukar betala sig även rent ekonomiskt. Det är mycket viktigt att du anlitar elektriker för renoveringen och att du under inga omständigheter försöker dig på att dra elen själv.

Egendragen el är en av de vanligaste orsakerna till brand och olycksfall i hemmet, och dessutom kommer din försäkring inte att täcka skadorna vid en brand eller en olycka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

KONTAKTA OSS DIREKT