Spara ström genom att använda timer i eluttag

En timer är ett bra sätt att spara ström och sänka energikostnaderna. En timer drar knappt någon ström och innebär alltid en besparing.

timer i eluttag

En timer sparar alltid ström, och sänker därmed även din elräkning.

Överfört i pengar drar en timer ström för ungefär 5 öre per dygn när den sitter i ditt eluttag.

Det är alltså helt klart en myt att en timer i sig skulle kosta mer att ha inpluggad i eluttaget än vad man sparar på att använda den.

En timer kan spara hundratals kronor varje år, och är så klart även bättre för miljön.

Men hur används en timer bäst, och till vilka apparater ska man koppla på en timer?

”Vilken timer ska du välja? Här går vi igenom några funktioner och användningsområden för de olika typerna av timers som finns på marknaden idag”

Det finns olika typer av timers för eluttag, och vilken du ska välja beror på vilken funktion du vill åt. Det finns timers som man drar upp som en äggklocka, och som bryter strömmen när tiden är ute. Det finns också mer avancerade timers som kan sätta på och stänga av strömmen mellan olika klockslag.

Båda typerna av timers finns i såväl analoga som digitala varianter. Så vilken timer ska du välja? Här går vi igenom några funktioner och användningsområden för de olika typerna av timers som finns på marknaden idag.

Olika typer av timers

Ett bra användningsområde för en timer är om du har utebelysning på balkongen eller i trädgården som du vill ha tänd och släckt olika tider på dygnet.

Du sätter då en timer mellan stickproppen och eluttaget och anger när du vill att det ska vara tänt eller släckt.

timer i eluttag

På en analog timer görs detta genom att du trycker in piggar vid de olika klockslagen när du vill att det ska vara tänt.

På en digital timer sitter det i stället en display och du trycker in tiderna med knappar på timern.

Denna typ av timer kallas också kopplingsur.

Men ibland behövs inga så sofistikerade grejer, utan du vill bara förhindra att till exempel en hushållsapparat står på längre än nödvändigt.

Då räcker det gott med en så kallad korttidstimer, som räknar ner tiden och stänger av strömmen när tiden är ute.

Dessa timers finns dels som dosor som sätts mellan stickpropp och uttag, men även som fasta strömbrytare som säljs i par med uttaget. Du trycker in timerknappen, en lampa tänds och strömmen går på. Efter 30 minuter eller en timme släcka lampan och strömmen bryts. Enkelt och effektivt!

Köp en timer av god kvalitet

Som med alla typer av produkter finns det både bra och dåliga timers.

timer i eluttag

Det kan alltid vara en idé att inte slå till på den billigaste timern du hittar på nätet utan i stället vända dig till en butik där du kan berätta vad du ska ha timern till och vilka krav du har. En dåligt byggd timer kan om du ha otur orsaka skador på dina elektroniska utrustning eller i värsta fall starta en brand.

Använd inte timer när du laddar elbilen

En elbil är inte tänkt att laddas i ett vanligt eluttag, utan kräver egentligen en fast installation med särskilt framdragen el. Ändå är det många som laddar elbilen i det vanliga eluttaget i garaget, och dessutom kopplar på en timer för att styra laddningen. Gör aldrig detta! Denna metod har på sistone orsakat flera svåra bränder, eftersom laddning av en elbil innebär en kraftigt höjd belastning på elanläggningen, och timern blir utsatt för hög spänning under lång tid. Det räcker med ett litet fel på timern för att laddningen ska få katastrofala konsekvenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

KONTAKTA OSS DIREKT